Busca - Etiquetas
Busca - contido
Equipos de fútbol
Busca - Etiquetas
Busca - contido
Iniciar sesión
Register


Tenda Puma.com

Exercicios de Táctica de Fútbol

As tácticas de fútbol utilizadas polos mellores equipos de fútbol hoxe en día foron cada vez máis complexas. Os exercicios tácticos utilízanse nas sesións de adestramento para desenvolver unha comprensión das tácticas a utilizar nos xogos. Hoxe en día, as debilidades individuais da oposición son investigadas con antelación e explotábanse a través da estratexia do fútbol. Os xogadores teñen que especializarse nunha posición particular que comezan a aprender dende pequenos. Suponse que un adestrador de fútbol equilibra os xogadores do seu propio equipo de fútbol segundo os seus atributos, tendo en conta as fortalezas e debilidades do inimigo.

Definición de estratexia
A estratexia é un "plan de xogo" baseado nos puntos fortes e débiles dos atributos dos teus propios equipos, o comportamento esperado dos adversarios, as condicións externas (campo, tempo, etc.) e as regras do xogo. A estratexia ten en conta os comportamentos e accións esperadas dos nosos adversarios.

Definición de tácticas
As tácticas son as accións específicas nas que poden realizar individuos, grupos compoñentes ou todo o equipo. A táctica refírese a accións dirixidas que permiten a realización da estratexia.