Buscar - Tags
Investigación - Content
Buscar - Tags
Investigación - Content
Iniciar sesión
Register


Equipo de fútbol
Tenda Puma.com

Control e recepción de adestramentos de fútbol e exercicios para as sesións de adestramento de fútbol onde o tema é o control, recibindo toque relacionados. Control e recibe a clave Puntos de Coaching

Control de fútbol e recibir 12-15yrs

Control de dificultade intermediario e recibir e contol fútbol brocas. Estas sesións concentrarse no desenvolvemento do xogador en situacións máis presionados onde o seu control e dominio balón debe ser combinada coa toma de decisións.