Buscar - Tags
Investigación - Content
Buscar - Tags
Investigación - Content
Equipo de fútbol
Tenda Puma.com

California Agility proba

A proba de agilidade de Illinois (Getchell, 1979) é unha proba de agilidade en deportes. Mide a capacidade de cambiar posición e dirección. A duración do curso é de metros 10 eo ancho (distancia entre os puntos de inicio e final) é de 5 metros. Catro conos úsanse para marcar o inicio, o remate e os dous puntos de viraxe. Outros catro conos colócanse no centro dunha distancia igual. Cada cono no centro está separado entre dous metros de 3.3. Os suxeitos deben estar na súa fronte (cabeza para a liña de inicio) e as mans polos seus ombreiros. No comando 'Go' iníciase o cronómetro e o atleta arrinca o máis rápido posible e corre ao redor do curso na dirección indicada, sen tocar os conos ata a liña de chegada, na que se detén o tempo.

Fig 1. Proba de axilidade Illinois


clasificación Machos as femias
excelente <15.2 <17.0
bo 16.1-15.2 17.9-17.0
media 18.1-16.2 21.7-18.0
Feira 18.3-18.2 23.0-21.8
pobre > 18.3 > 23.0